logo

100% Osignat Festivalspecial på Alcazar/Nalen i Stockholm den 27 maj

Akter:
Inglorius Bastards, Howard, Sparzanza, Subdive, Hank.

Foto: Burt von Bolton.