logo
Mixervy i Studio One

Att göra en mix

Mixning kan förklaras genom ordets grundbetydelse. En grupp ljudspår ska blandas ihop och bli ett. För att få ljuden att fungera tillsammans bearbetas de med hjälp av volymreglar och olika effektverktyg. Den här avdelningen går igenom det du behöver veta för att börja öva på att mixa. 

För dig som är nybörjare är det en god idé att börja uppifrån och ner i vänstermenyn och läsa igenom texterna. Om du redan har grundkunskaperna i mixning kan du helt enkelt välja vad du vill lära dig mer om genom att botanisera i vänstermenyn. Crestfaktorn är ett användbart begrepp oavsett nivå och kan vara värt att titta lite närmare på.