logo
musik

Musikcirkelledarutveckling

Alla som har spelat i band vet att det ibland kan uppstå konflikter. Det kan bero på att någon känner sig överkörd eller att flera viljor går åt olika håll. 

För att förebygga att detta händer är det bra om ni vet vilka respektive roller ni har i bandet och hur ansvaret ska fördelas.

Ni som har studiecirkel inom studiefrämjandet är välkomna att delta i kursen Musikcirkelledarutveckling (MCU). Där får där ni lära er hur gruppdynamik fungerar vilket kommer att vara till stor hjälp för dig och ditt band.

Prata med din musikhandläggare eller sök på MCU på studiefrämjandets hemsida för att se när nästa kurs går i ditt närområde.