logo

Vi har samarbeten både nationellt och lokalt. Här nedan kan du hitta några som pågår just nu och som du är välkommen att ansluta dig till om du har lust.

Våra rikstäckande samarbeten och arrangemang är:

  • Framtidsveckan, en hållbarhetsvecka tillsammans med kommuner, omställare med fler.
  • Tusen trädgårdar, där vi arrangerar visningar av trädgårdar tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård, Trädgårdsriket, koloniföreningar med fler
  • Unga naturfilmare, ett samarbete med Naturfilmarna för att öka naturintresset bland unga
  • Greenteam, prova-på-friluftsliv-aktivitet för tex äldreboenden, gruppboenden, skolor med fler.
  • Café Planet, en mötesplats för alla som vill diskutera framtidsfrågor, arrangeras i samarbete med lokala organisationer och föreningar.
  • Spellovet - under höstlovet arrangerar vi tillsammans med Sverok och andra spelföreningar konvent, LAN, hantverkskvällar, brädspelsturneringar med mera.
  • Älskade Barn - ett studiematerial för föräldrar i nytt land. Runt studiematerialet Älskade Barn samarbetar vi med ett antal kommuner runt om i landet, bl.a. i asylverksamheter och etniska föreningar.
  • Nemis - New Music In Sweden är vår showcase-scen för ny musik i Sverige. Vi arrangerar Nemis i samarbete med allt ifrån mindre klubbar till stora festivaler.

 

Naturens År - Ekosystemtjänster 2015

Studiefrämjandet ingår i Naturens år, ett stort nätverk av hållbarhetsaktörer som samverkar kring ökad kunskap om natur. Under temaåret Ekosystemtjänster 2015 vill vi inom Naturens år bidra till att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden och betydelse. Genom att öka kunskapen kan vi också bidra till att synliggöra deras värde.
Läs mer om Naturens år på Centrum för Naturvägledning

 

Tillsammans - mötesplats för unga tjejer

Svenska Turistföreningen vill få fler att upptäcka Sverige. Med Tilsammans vill de skapa en mötesplats för unga tjejer med olika bakgrunder, socioekonomisk som kulturell. Varje sommar arrangerar Svenska Tursitföreningen läger för tjejer mellan 15-20 år på någon/några av sina vandrarhem/fjällstationer. Studiefrämjandet har varit med och utveckla projektet och bidrar med ledarutbildning för att förse sommarlägrerna med kompententa ledare.
Läs mer på Svenska turistföreningens hemsida 

 

European InfoNet Adult Education - ett EU-projekt för folkbildning

European InfoNet Adult Education är ett europeiskt nätverk inom ramen för Programmet för livslångt lärande och Grundtvig med ett trettiotal länder representerade. Studiefrämjandet har varit projektets svenska partner sedan starten 2005.

InfoNet erbjuder bland annat en databas med rapporter, nyheter och artiklar som rör vuxenutbildning i Europa. Dessutom ger de ut en nyhetsbrev med många bra artiklar om vuxenutbildning, där Studiefrämjandet flera gånger presenterat svensk folkbildning.
Läs mer på European InfoNet Adult Education

Framtidsveckan 22.jpg

Framtidsveckan är en respons på alla kriser och hot vi och vår planet står inför - ekologiska, energi- och finansiella kriser och ett skenande klimat.

Greenteam_4C.jpg