logo

Medlemsmodellen - studiecirkel i föreningsutveckling

Behöver din förening hitta metoder för att rekrytera nya medlemmar och aktivera och behålla de medlemmar ni har? Starta en studiecirkel kring boken Medlemsmodellen och utveckla nya sätt att arbeta på.

Medlemsmodellen är en bok skriven av Niklas Hill och Angeli Sjöström, boken har väckt stort intresse då den fokuserar på organisationers förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

Utifrån boken har Studiefrämjandet tagit fram en studieplan för föreningar så de lätt ska kunna starta en studiecirkel och påbörja en spännande och ofta nödvändig utveckling av den egna föreningen.

 

Medlemsmodellen innehåller åtta steg som förbättrar föreningars förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för tjänstemän, förtroendevalda och aktiva som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det operativa arbetet med medlemsvärvning och medlemsutveckling.

 

Teman ur boken och studieplanen:

  • identifiera er unika roll
  • locka fler medlemmar
  • kom förbi rekryteringsmotstånd
  • hantera missnöje och behåll medlemmar
  • få passiva medlemmar att bli aktiva
  • skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
  • utvärdera ert medlemsarbete

Boken finns på svenska, engelska och norska. Den svenska versionen är även tillgänglig som talbok och i punktskrift. Studiehandledningen är skriven på svenska.

 

Starta en studiecirkel hos oss så kan du köpa boken till ett rabatterat pris, få tryckta exemplar av studiehandledningen, låna studielokaler och hjälp med andra praktiska saker.

Du kan också ladda ner studieplanen till Medlemsmodellen här

 

Läs mer om boken Medlemsmodellen på medlemsmodellen.se