logo
ipad-bred

Särskilda regler för studiecirklar på distans

I grunden gäller samma regler som för studiecirklar med enbart fysiska träffar men det finns några specifika tillägg för cirklar som bedrivs på distans. Grundläggande är att folkbildningens grundtanke och arbetssätt skapas och bibehålls även om träffarna sker digitalt.

  • För att räknas som deltagare måste man ha varit uppkopplad till ”studierummet” där kommunikationen sker minst en gång under de tre första veckorna av studiecirkeln.

     

  • Studiecirkelledaren ska bedöma vilka som deltagit i studierna utifrån deltagarnas aktivitet under tiden för varje delmoment/sammankomst samt läsandet av andras inlägg i de gemensamma plattformarna/konferenserna. En deltagare som efter att ett delmoment/en sammankomst avklarats läser inlägg, är inte att betrakta som närvarande i just denna sammankomst.

     

  • Beräkning av timmar utgår från hur många timmar som studiecirkeln skulle omfattat i en ”vanlig” studiecirkel, ledarens avtalade tid och deltagarnas kollektiva insats. Det ska finnas ett klart samband mellan planen och den slutrapporterade cirkeltiden. Denna tid är riktmärke för respektive deltagares distansstudietid.