logo

Våra kurser

Studiefrämjandets profilområden är djur, natur och kultur. Vilka underbara ingredienser för ett, i många avseenden, rikt liv. Som kontrast till – eller fördjupning av – livet i vardagen. I vår programförda verksamhet hittar du bland annat Jägarskolan, mossinventering, keramik etc…….

Kamratcirkeln – är ”urtypen” för studiecirkeln. Den lilla gruppen, ofta någonstans runt 5-7 deltagare, samlas kring ett gemensamt ämne. Ledaren är inte arvoderad, mer av sammanhållare och kontaktperson än ämnesexpert. Ämnena skiftar från musik, kroki, dans, skapande litteratur till frågor kring miljö och livsstil.

 

Vårt musikutbud är omfattande, framförallt inom ungdomsmusiken. Musikhuset på Fabriksgatan 2, Lund är bas för mycket av verksamheten. I kamratcirkelns form utvecklar man tillsammans sitt skapande och kunnande. Vi samarbetar också med fritidsgårdar och musikföreningar.

 

I samverkan med våra medlemsorganisationer har vi ett stort utbud av cirklar inom deras respektive intresseområde. Det kan handla om hundägarutbildningar, botanik, ornitologi, friluftsliv mm.

Kamratcirklar är en stimulerande studieform som överlevt länge och kommer att leva länge än. Välkommen med ert ämne! Vi kan hjälpa er med lokal och råd kring upplägg av cirkeln

Kulturprogram.

 

Vi bjuder till konserter, utställningar, guidade vandringar och föreläsningar. Antingen som huvudarrangörer eller tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer. Välkommen!