logo

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket - är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige. Organisationen arbetar med att stödja sina medlemsföreningar och deras verksamhet, genom bland annat utbildningar, nätverk, bidrag och andra mervärden.

 

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket har riktad verksamhet mot unga musikarrangörer. I vårt mentorsprogram Pop-it! utbildar och stöttar vi, tillsammans med professionella musikarrangörer inom vårt nätverk, ungdomar i deras strävan att utvecklas till fullfjädrade musikarrangörer.
Samarbetsparter.Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är medlemsorganisation i Studiefrämjandet och många av våra kurser arrangeras i samarbete med dem. Studiefrämjandet erbjuder också våra medlemmar stöd lokalt för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket har riktad verksamhet mot unga musikarrangörer som får stöd från Studiefrämjandet för sin studieverksamhet.

Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm.

Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Läs mer om olika föreningstöd

Läs mer om Unga arrangörsnätverket här

svensklive_logo_colour_72dpi-294x300.jpg