logo

Arbeta hos oss

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att alla vi i Studiefrämjandet har ett mycket viktigt uppdrag, folkbildningsuppdraget, som vi är stolta över och som inspirerar.

Vi kommer från många håll, vi som arbetar inom Studiefrämjandet, men en sak förenar oss; Vi måste skapa, underhålla och fördjupa relationer. Till egna anställda, till våra ledare, deltagare, till tjänstemän och politiker inom kommun och stat och alla andra externa aktörer som påverkar folkbildning.

 

 

Bli cirkelledare

Har du något du vill lära andra? Någon specialkunskap? Hör av dig till oss!
Här kan du anmäla ditt intresse för att bli cirkelledare

 

Att arbeta hos oss

Studiefrämjandet betraktar mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång i arbetet och som en förutsättning för vårt folkbildningsuppdrag. Vi värnar principen om alla människors lika värde och motarbetar främlingsskap och rasism. För oss är det också viktigt att driva en hållbar verksamhet med hänsyn till vår miljö.

Läs gärna vår hållbarhetspolicy