logo
dista, musik, jämstäldhet

DISTA - Vi gillar musik, gör du?


 

DISTA är ett projekt som bedrivs av Studiefrämjandet Skåne/Blekinge och är en del av satsningen på en mer jämställd musikverksamhet.

Vi har kunnig personal med ett gediget kontaktnät som välkomnar alla band, musiker och genres.

 

Vi erbjuder replokaler, inspelningsmöjligheter, livespelningar, workshops mm.

 

Spelar du i ett band eller är ni några som vill bilda ett? 

Kontakta Studiefrämjandet på din ort!

 

 

”Dist eller distorsion betyder på latin ”förvridning”, ”vanställning”, har flera betydelser som förvrängning, förvanskning, förvändhet, skevhet, snedvridning, vrångbild. Inom teleteknik och signalbehandling, förvrängning eller felaktig återgivning av signaler. Detta inkluderar den distorsion, dist som används avsiktligt inom musik. ”