logo

Vi har samarbeten både nationellt och lokalt. Här nedan kan du hitta några som pågår just nu och som du är välkommen att ansluta dig till om du har lust.

Våra rikstäckande samarbeten och arrangemang är:

  • Framtidsveckan, en hållbarhetsvecka tillsammans med kommuner, omställare med fler.
  • Tusen trädgårdar, där vi arrangerar visningar av trädgårdar tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård, Trädgårdsriket, koloniföreningar med fler
  • Unga naturfilmare, ett samarbete med Naturfilmarna för att öka naturintresset bland unga
  • Greenteam, prova-på-friluftsliv-aktivitet för tex äldreboenden, gruppboenden, skolor med fler.
  • Café Planet, en mötesplats för alla som vill diskutera framtidsfrågor, arrangeras i samarbete med lokala organisationer och föreningar.
  • Spellovet - under höstlovet arrangerar vi tillsammans med Sverok och andra spelföreningar konvent, LAN, hantverkskvällar, brädspelsturneringar med mera.