logo

Studiefrämjandet On Demand  Med vårt helt nya koncept ”Studiefrämjandet on demand” (Studiefrämjandet på begäran) kan vi med stor sannolikhet hjälpa er att komma igång.


Alla är välkomna: privata grupper, föreningar, företag m.fl.

Det finns två möjligheter; antingen kan ni starta en kamratcirkel eller så kan ni starta en arvoderad cirkel/kurs.

 

Kamratcirkel: Här utser ni en i gruppen till att vara cirkelledare. Ni måste vara minst tre personer och ni måste träffas minst tre gånger.

 

Arvoderad cirkel/kurs: Ni är en grupp och ni vet vad ni vill göra, men ingen av er har tillräckliga kunskaper om/i ämnet för att ni ska nå ert mål. Vi hjälper er att hitta en ledare, som mot en ersättning leder er cirkel/kurs.

Har ni en egen lokal? Om inte, då hittar vi säkert en dag och tid då ni kan vara hos oss på Studiefrämjandet (gäller både kamratcirkel och arvoderad cirkel/kurs).

Planerar ni ett event, kick-off, personaldag och vill ha ett annorlunda och spännande inslag? Kanske är det en möhippa som ska planeras.

Studiefrämjandet har ett stort nätverk med duktiga kursledare, pedagoger och instruktörer som bara väntar på att ni ska ringa till oss!

Här följer några tips där vi har bra och duktiga ledare: dans och rörelse, djur och natur, foto, hem och trädgård, yoga, qi gong, konst och hantverk, musik, navigation, språk, teater och vinkunskap.

Finns det som ni vill göra inte med i listan? Ring oss - Studiefrämjandet har som sagt ett stort nätverk med duktiga ledare.
 

Mer info: 040-10 87 80