logo

RABATTER OCH ERBJUDANDEN

15 % Internetrabatt, dock max 150 kronor

Denna rabatt får du automatiskt då du gör anmälan till studiecirkel/kurs, workshop eller föreläsning på Studiefrämjandet Malmös webbplats. Den går inte att kombinera med nedanstående rabatt och den är avdragen när du får din faktura/kallelse.

15 % rabatt på HELA avgiften

Det får du som är medlem i någon av våra medlemsorganisationer, arbetssökande, långtidssjukskriven, studerande eller pensionär, oavsett hur vi mottar din anmälan.


För att kunna nyttja denna rabatt måste du ange detta i samband med din anmälan. Giltigt bevis ska uppvisas eller skickas till vårt kontor, snarast efter att du gjort din anmälan, senast då du mottagit fakturan och innan du betalar din avgift.

Har du ingen möjlighet att komma till Studiefrämjandet, då kan du skicka en kopia av ditt medlemskort, kassakort, intyg, eller legitimation till: Studiefrämjandet Malmö, Box 10056, 200 43 Malmö

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och att ange vilket arrangemangsnummer rabatten avser.
Du drar själv av din rabatt och betalar fakturan innan förfallodatum. Eventuell ”missad” rabatt betalas inte tillbaka om du redan har betalt din avgift.

Studiefrämjandets medlemsorganisationer.
 
ŸEndast en av ovanstående rabatter kan nyttjas vid varje enskilt arrangemang.
ŸVissa arrangemang kan vara helt undantagna från rabatt, då står detta speciellt angivet.
Ÿ
Det är viktigt att vi erhållit/sett ditt rabattbevis (gäller ej Internetanmälan) innan betalning sker.
Ÿ
Vi ser gärna att du betalar via Internet, plusgiro eller bankgiro.