--%>

Parkering vid Studiefrämjandet

Information till dig som är deltagare eller cirkelledare i Studiefrämjandets verksamhet i Malmö.

NU har vi hittat fram till rutiner för parkering på Ystadsgatan 53, utanför våra lokaler. Tala med personalen i receptionen eller med din kontaktperson/handläggare.

...

Utöver ovanstående hänvisar vi till följande p-platser:
1) Parkeringsplatsen vid Lantmannagatan/Ystadsgatan (Sportcenter Enighet). P-avgift.

2) Lediga p-platser på gatorna i närområdet. Ev. P-avgift.

Parkering vid Studiefrämjandet