logo

Insatsområden

Digital folkbildning, jämställdhet, integration, omställning och läsfrämjande åtgärder. 

 

Genom satsningar på utvalda områden jobbar vi strategiskt med folkbildning får att nå de mål som staten, regionerna och kommunerna ålagt oss.

  • Under 2016 arbetar vi bland annat med följande insatsområden:
  • Digital folkbildning
  • Omställning i Skåne och Blekinge/Klimathub Skåne 
  • Skånsk Naturfotofestival 2016
  • Spelens hus pop-up! (Läsfrämjande, spelkultur i socio-ekonomiskt utsatta områden)
  • Älskade Barn (föräldrastöd för nya svenskar)
  • Jämställdhet inom musikverksamheten
  • Vandringsåret 2016
  • Ung kraft/Ung musik

 

 

Kontakta oss på Distriktet

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge                                                                                
Box 2003, 281 02 Hässleholm
Besöksadress: Hagtornsgatan 2                                                                              

0451-140 90