logo
Studiefrämjandet på Facebook

Distriktet Skåne och Blekinge

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge är distriktsorganisation för områdets fyra lokalavdelningar: Västra Skåne, MittSkåne, Malmö och SydOst.

Vi arbetar inom följande områden:

 

Konferenser

Vi står ofta som värdar för olika evenemang och konferenser. Både tillsammans med medlemsorganisationer och i Studiefrämjandets egen regi. 

 

Ledarutveckling 

Våra utbildningar riktar sig främst till våra cirkel- och kulturledare.

 

Föreningsutveckling 

Vi genomför olika styrelseutbildningar för att utveckla föreningslivet.

 

Insatsområden
Digital folkbildning, jämställdhet, integration, omställning och läsfrämjande åtgärder.

 

Kommunal Utveckling  

Studiefrämjandet är en bra partner för kommunerna.

 

Regional Utveckling  

Studiefrämjandet arbetar mot målen för regional utveckling.

 

Kommunikation

Vi jobbar med kommunikation för folkbildningen!

 

Kontakta oss på Distriktet

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge                                                                                
Box 2003, 281 02 Hässleholm
Besöksadress: Hagtornsgatan 2                                                                              

0451-140 90