logo

Föreläsning- Tsar Peter, kung Carl & det stora nordiska kriget!

I vår del av Europa dominerades sjuttonhundratalets två första årtionden av konflikten mellan tsar Peter I av Ryssland och Sveriges kung Carl XII.

Efter krigets slut 1721 var Sveriges stormaktstid förbi och Ryssland blev Europas mäktigaste stat. De båda regenterna var synnerligen olika, såväl mentalt som fysiskt. Så var t.ex. Peter över två meter lång och Carl knappt en och sextio.

 

Vi följer bådas uppväxt och hur de formades till män och härförare. Kriget och dess följder gås noga igenom.

Det kom att stöpa om hela nordvästra Europa och orsaka ett ohyggligt lidande för den svenska befolkningen.

I Sverige upphörde det kungliga enväldet medan det i Ryssland befästes och bestod ända till 1917.

 

Föreläsare: Curth Sjöholm

Torsdagen den 19 oktober kl.18.30 - 20.00       

Pris: 145 kronor
Plats: Studiefrämjandet
 

 

 

Välkommen med din anmälan!


Föranmälan & info: studieframjandet.se/malmo
- ystad@studieframjandet.se - 0411-130 82