logo
Ungdomsgäng

Kallelse till Årsmöte

Studiefrämjandet Småland-Gotland håller årsmöte torsdagen den 19 april kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler på Kronobergsgatan 7, Växjö

Nytt för i år är att ombuden kan välja att delta från något av våra länskontor Växjö, Jönköping, Kalmar, Västerik och Visby. Alla handlingar kommer att finnas i det nya digitala verktyget VoteIT. Ni kommer att få instruktioner och inloggning efter anmälan. Vi kommer att ha personal på plats  som hjälper till med teknik och uppkoppling. Årsmötet genomförs i Växjö. Vi bjuder på förtäring på varje kontor. 

 

Enligt gällande stadgar och årsmötesbeslut har varje regional medlemsorganisation rätt att utse två röstberättigade ombud. Varje lokal medlemsorganisation utser tre röstberättigade ombud (om en medlemsorganisation har flera än en lokal enhet inom avdelningens verksamhetsområde utser dessa mellan sig tre röstberättigade ombud, regionala medlemsorganisationer utser två röstberättigade ombud). Varje lokal och regional enhet av en medlemsorganisation har rätt att sända var sitt ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt.

 

Motionsrätt har alla regionala och lokala enheter av Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Motion skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2018. Anmäl deltagande och ombud till årsmötet senast den 22 mars 2018.

E-post: jennie.krafft@studieframjandet.se tlf: 036-440 1210

 

Handlingar finns tillhanda i det digitala verktyget VoteIT för anmälda röstberättigade ombud14 dagar före årsmötet. Inloggningsuppgifter och mer information skickas till varje ombud via e-post. 

 

Växjö, 26 februari 2018

Studiefrämjandet Småland-Gotland

 

Styrelsen

 

Varmt välkommen!