logo

Vattnets natur - dagtid

Studiefrämjandet i samarbete med Naturskyddsföreningen i Växjö ordnar en studiecirkel i det alltid aktuella ämnet "vatten". Den ska kunna ta upp allt från vattenmolekylens innersta väsen till nya avloppsvattenslösningar, vatten som grundvatten och våtmarker.

När vi har den naturvetenskapliga grunden bildar vi en vattengrupp som ordnar föreläsningar, utflykter och studiecirklar. Vi tar del av och utvärderar forskningsresultat. Var och en bidrar till kursen efter intresse.

Ledare är Lars Carlsson, naturintresserad kemist och ingenjör. Med gemensamma studier i gruppen kan vi komma närmare målet att veta "allt" om vatten.

6 tillfällen, varje torsdag från 1 februari. Välj dagtid kl 14 eller kvällstid kl 18.30, med vissa möjligheter att hoppa mellan grupperna. Studiematerial finns på nätet, biblioteket eller bokhandeln efter eget val.
Kostnad 150 kr, 40 kr för Naturskyddsföreningens medlemmar
Max 12-15 deltagare per grupp.

Innehåll:
Vattnets fantastiska egenskaper som förutsättningar för liv.
Hydrofil - hydrofob. 4 grader C.
Vatten och fukt i vardagen. Kondens. Daggpunkt. Absolut och relativ fuktighet. Vatten som bärare av värme.
Vattnets kretslopp med klimat och meteorologi. Regn, orkaner, extremväder.
Grundvatten, ytvatten och våtmarker
Vattenrening: teknik och möjligheter. Kväve, fosfor, gifter, metaller, humus, mikroplaster,
Vatten i jordbruk och vattenbruk.
Vattenbrist och kostnader för vatten
Bokningsinfo

Vattnets natur - dagtid

 • Plats

  Residenset

 • Tid

  Torsdag
  14:00 - 16:15

 • Start

  2018-02-01

 • Omfattning

  6 gånger totalt 18 studietimmar1

 • Pris

  150,00

 • Kursnr

  50761

 • 1 En studietimme är 45 minuter om inget annat anges i kursinformationen.