logo

SeniorNet - Näckrosen Ingelstad - Surfplatta och smart telfon android

Kurs för både surfplatta och smart telefon - android.

Frågor och Kontakt:
Kontakt:
Janerik Sundh 073 826 13 31
Inga Markensten 070 728 32 20
Agneta Johansson 072 733 87 10
Bokningsinfo

SeniorNet - Näckrosen Ingelstad - Surfplatta och smart telfon android

  • Plats

    Näckrosen (ingelstad)

    Ingestad

  • Tid

    Torsdag
    13:00 - 15:30

  • Start

    2018-02-01

  • Omfattning

    6 gånger totalt 15 studietimmar1

  • Kursnr

    51061

  • 1 En studietimme är 45 minuter om inget annat anges i kursinformationen.