logo

Adoptionskurs 2017

Föräldrautbildning inför adoption

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige.
Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs. Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

Löpande kursstart vid 10 st anmälda deltagare
Bokningsinfo

Adoptionskurs 2017

 • Plats

  Studiefrämjandet i Uppsala

  Uppsala

 • Tid

  19:00 - 21:45

 • Omfattning

  10 gånger totalt 30 studietimmar1

 • Pris

  3 500,00

 • Kursnr

  39271

 • 1 En studietimme är 45 minuter om inget annat anges i kursinformationen.