logo

Öppna ditt fönster - för kontakt, kommunikation och förståelse

Välkommen till ett seminarium med Rita Schwarz som presenterar Naomi Feils Validationsmetod, en metod som lär ut hur man kan förhålla sig till, kommunicera med och hjälpa desorienterade och personer med demens ( 80 +) på deras egna villkor. Rita Schwarz är arbetsterapeut, psykodramatiker, konstnär, validationslärare och filosofie magister i praktisk kunskap.

Validationsmetoden är en metod som visar respekt och ger personen sin värdighet åter, bidrar till att minska stress och hjälpa henne/honom komma till ro för att kunna dö i frid. Således en metod, ett arbetssätt som erbjuder mycket gamla personer med demens att uttrycka det de behöver och önskar - icke-verbalt eller verbalt. Det är en metod som lär personal och anhöriga att acceptera, förstå och bekräfta personer med desorientering/demens.

När samtalen upphör sjunker den demente ned in allt djupare i sin egen tystnad, men det behöver inte vara så, säger Rita. Det är lätt att bortse från att människan fortfarande är människa då hon blir minnessvag och förvirrad. Validationsmetoden kan läras ut och praktiseras.

Under årens lopp har Rita Schwarz föreläst och utbildat i olika konstellationer. Tidigare var det vanligare med en blandning av högre tjänstemän, chefer och en och annan politiker i publiken. Idag är majoriteten sjuksköterskor och undersköterskor samt anhöriga. Alla dessa nyckelpersoner är mycket viktiga för personer med minnessvaghet, bristande orienteringsförmågor och demenssjukdomar.

Om du vill veta mer hur man får kontakt och kommunicerar med gamla (80 +) personer i demensens skiftande faser, är du välkommen till ett seminarium med Rita Schwarz i Humanism och Kunskaps regi. Ett seminarium i interaktion - filmklipp, samtal och diskussion torsdagen 1 februari 2018 kl.18.00- 20.00. Lokal: Flasksköljaren, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 3 tr. Kostnad: 100 kronor. (Betalar gör du vid dörren).


Du måste föranmäla dig genom "Boka" knappen till höger.
Information

Öppna ditt fönster - för kontakt, kommunikation och förståelse

 • Plats

  Brygghuset

  Stockholm

 • Tid

  2018-02-01

  Torsdag
  18:00 - 20:00