logo

Nya Hunduppfödarutbildning enl. SKK

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i Stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten 'att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar'.
Hundavel och därmed hundrasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Därför skall avel och utveckling av rashundar vara målinriktad, långsiktig och hållbar.

Utbildningen är uppbyggd så att du läser hela kursen, det går inte att läsa in någon enskild del. Du är själv ansvarig för att införskaffa aktuell kurslitteratur, enligt SKK:s lista.
Ledare är Susanne Johansson.
Västerbottens Kennelklubb kan, tillsammans med Studiefrämjandet, erbjuda dig Hunduppfödarutbildning, enl. SKKs material och regelverk.
Bokningsinfo

Nya Hunduppfödarutbildning enl. SKK

 • Plats

  Studiefrämjandet Magasinsgränd 3, Skellefteå

 • Ledare

  Susanna Johansson

 • Tid

  Måndag
  18:30 - 20:45

 • Start

  2018-01-15

 • Omfattning

  15 gånger totalt 45 studietimmar1

 • Pris

  2 400,00

 • Kursnr

  20933

 • 1 En studietimme är 45 minuter om inget annat anges i kursinformationen.