logo

Välkommen att lära dig om Naturvårdsröjning i naturbetesmarken vid Hörjelgården!

Välkommen till Hörjelgården, i Sjöbo Kommun, för att lära dig om naturvårdsröjning tillsammans med Hörjelgårdens Vänner.

Björnbär av olika slag (Rubus sp.) samt slån (Prunus spinosa) har en oerhörd växtkraft när de väl etablerat sig i en betesmark och tar då, genom beskuggning, bort över-levnadsmöjligheten för gräs och örter. Därför måste dessa arter årligen hållas tillbaka. Om vi inte röjer bort dem kommer de inom ett par år att ta över i stort sett hela de betes- och ängsmarker vi vill värna om och orsaka en total igenväxning.

Ansvarig Hörjelgårdens Vänner: Ulf Lundwall

Mer information och karta: www.skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/

Vi börjar kl 10.00 och håller på till ca 14.00.

Kläder efter väder.

Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad dag, men ta med egen lunchmat.
Information

Välkommen att lära dig om Naturvårdsröjning i naturbetesmarken vid Hörjelgården!

  • Plats

    Se info i text

  • Tid

    2018-02-24

    Lördag
    10:00 - 14:00