logo

Föredrag om Höje å med Lunds Naturskyddsförening

Innan Lunds Naturskyddsförenings årsmöte inleder vi kvällen med ett föredrag.

Vi inleder mötet med ett föredrag om Höje å. Arbetet med vattenkvalitén har i en oberoende utvärdering visat sig vara ett av de mest framgångsrika i landet, fastän man var pionjär. Varför har man lyckats så bra, hur är arbetet organiserat och vem är ansvarig? Vilka krav ställs på renare vatten och minskade översvämningar? Vilka resultat har man hittills uppnått och vilka är de största framtida utmaningarna?
Jonas Johansson, vattenrådssamordnare för Höje å och Kävlingeån, ger oss en djupare inblick.

Efter föredraget håller föreningen ordinarie årsstämma för medlemmar (ca kl. 19:30). Vid stämman ska vi bland annat välja styrelse för det kommande året och diskutera föreningens arbete. Medlemmar kan skriva motioner till stämman. De ska i så fall vara inkomna senast 1 februari.
Kom och gör din röst hörd! Vi vill gärna veta vad du tycker.

Föreningen bjuder på fika.

Föredraget börjar kl. 18:30 och tar cirka en timme.
Lokal är IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund.


Om något är oklart ring Lunds Naturskyddsförenings representant.
Kontaktperson: Tomas Björnsson, tfn 046 138158.
Information

Föredrag om Höje å med Lunds Naturskyddsförening

  • Plats

    Se info i text

  • Tid

    2018-03-22

    Torsdag
    18:30 - 19:30