logo

Hur får vi vår förening att fungera? - Föreningskunskap för Naturskyddsföreningen

- Inbjudan till utbildning i Föreningskunskap 11-12 nov 2017 -

Naturskyddsföreningen i Norrbotten, i samverkan med Studiefrämjandet Norrbotten, bjuder in sina förtroendevalda, styrelser, valberedare och revisorer i kretsarna till en 2-dagars utbildning i föreningskunskap och föreningsutveckling.

Utbildningen pågår lördagen kl 10:00 - 18:00 ca och på söndag kl 09:00 - 15:30 ca.

Utbildare: Gert Straschewski, föreningsutvecklare Naturskyddsföreningens rikskansli, Johanna Nilsson, Luleåkretsen och Maria J Johansson, verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet Norrbotten.

Under helgen kommer vi gemensamt att jobba med att utveckla Naturskyddsföreningarna i länet så att de blir ännu mer attraktiva för sina medlemmar och framgångsrika i att värna om natur och miljö. Frågor som vi tar upp är bl a:

• Varför en förening
• Stadgar och årsmöte
• Roller och Ansvar
• Mötesformer
• Protokoll & kallelser
• Beslutsprocesser
• Ekonomi
• Kretsarnas medlemsregister
• Attrahera, rekrytera och aktivera
• Den digitala marknadsföringen – kretsarnas webbplatser

Ingen kostnad för deltagare. Lunch och fika serveras till alla anmälda. Frukost och middag beställs i samband med anmälan. Gällande boende bör alla som kan hitta övernattning själva. Ägodelning i första hand. Om du inte kan lösa detta själv hjälper vi till, beställning i samband med anmälan.

Anmäl senast den 29/10 genom att klicka på BOKA... i kolumnen till höger...

Kontakt för mer information:
Maria J Johansson maria.j.johansson@studieframjandet.se mob 073-841 20 30
Johanna Nilsson johanna.nilsson@naturskyddsföreningen.se mob 070-563 98 66

Välkommen!
Bokningsinfo

Hur får vi vår förening att fungera? - Föreningskunskap för Naturskyddsföreningen

 • Plats

  Studiefrämjandet

  Luleå

 • Ledare

  Maria J Johansson

 • Tid

  Lördag, Söndag
  10:00 - 18:00

 • Start

  2017-11-11

 • Omfattning

  2 gånger totalt 20 studietimmar1

 • Kursnr

  9852

 • 1 En studietimme är 45 minuter om inget annat anges i kursinformationen.