logo

Föreläsningar daglediga

LivÅLust volontärverksamhet hälsar alla daglediga inom bostadsrättsföreningarna Repslagarbanan och Ursus välkomna till vårens träffar. Här bjuds på blandade inslag och vid varje tillfälle serveras fika.

24/1 Maria Coldén informerar om folkbildning i stort och vad Studiefrämjandet kan erbjuda

7/2 Lars Peter Jansson visar naturbilder från sin resa till Oman

21/2 GLADAN bjuder på musik och sång. Kom och sjung med!

7/3 Seniorshopen bjuder in till mannekänguppvisning och möjlighet att handla ur vårens kollektion. Tillfället sker i samverkan med mötesplats Landa.

21/3 Musikkryss av och med Yngve Nyberg

4/4 Från bi till honung. Gudrun Olsson, biodlare sedan 30 år berättar och visar bilder

18/4 Christina och Lars bjuder in till sånger man minns

2/5 Gunnar kommer från Bildarkivet för att visa diabilder och berätta historien bakom

16/5 Olof Andersson plockar fram ytterligare historiska berättelser från
Kristinehamn

30/5 Vi avslutar vårens träffar med bingo

Alla träffar är kl. 14.30 - 16.00 i lokalen Repet
Fika 10 kr

Frågor till:
Carin Övringe Kristinehamns kommun 0550-885 79, carin.ovringe@kristinehamn.se
eller Maria Coldén Studiefrämjandet 0550-184 35, maria.colden@studieframjandet.se
Information

Föreläsningar daglediga

  • Plats

    Tillfällig lokal

  • Tid

    2018-01-24

    Onsdag
    14:30 - 16:00