logo

STF Södra VätterbygdenVåren 2018 Jönköpings kommun-Landskapets mångfald

STF Södra VätterbygdenVåren 2018 Jönköpings kommun-Landskapets mångfald
Torsdag 15/3 kl. 16.00. Samling vid kommunens reception i Juneporten. Anmälan senast 13/3 :Anders Larsson, anderslarsson56@live.se, 076 1764940
Att arbeta med biologisk mångfald på landskapsnivå är viktigt. Hur ser landskapet ut- finns gröna och blåa korridorer som gynnar spridning och överlevnad av populationer av alla naturligt förekommande arter? Ekolog Dag Fredriksson visar oss översiktsplanen och berättar om framtidsplanerna
Information

STF Södra VätterbygdenVåren 2018 Jönköpings kommun-Landskapets mångfald

  • Plats

    Jönköpings kommun

  • Tid

    2018-03-15

    Torsdag
    16:00 -