logo

Vätgas & bränsleceller som komplement till ett svenskt förnybart energisystem

Måndagen den 22 Januari 2018 har Dala Energiförening en föreläsning om Vätgas & bränsleceller som komplement till ett svenskt förnybart energisystem"
Tid: 18,30 - ca. 21.30
Plats: ,Kronohallen, Slaggatan 37, Falun

Föreläsare: Maria Saxe
Paneldiskussion: Per Dahlberg VD på Falu Energi & Vatten, Samt Lars Larsson, VD på Borlänge Energi.

Möjligheter och utmaningar i en närliggande framtid?
Användningen i ett framtida hållbart energisystem!
Spontana reaktioner och energibranschens syn på det som framförts under föreläsningen.

Maria Saxe har doktorerat i kemiteknik och disputerat på "Bränsleceller och vätgas i ett hållbart energisystem"

Syftet med föreläsningen:
Förhoppningsvis bidrar föreläsningen till debatten kring vätgas och bränsleceller. Detta genom att diskutera möjligheter och utmaningar i en närliggande framtid, samt kommentera den eventuella användningen i ett framtida hållbart energisystem.

En bakgrund:
Med ökande medvetenhet om klimatförändringar och oro för den politiska instabilitet som kan uppkomma på grund av oljebrist har behovet av ett samhälle med ett hållbart energisystem först fram.
En lovande teknik som ofta nämns som en nyckelkomponent i ett sådant energisystem är bränsleceller i kombination med vägas. Förväntningarna och förhoppningarna på bränslecellstekniken är höga och ibland orealistiskt positiva. Bränsleceller är dock fortfarande en teknik under framväxt och mycket återstår att bevisa. Användningen av vätgas och bränsleceller i olika områden, integration med samhället och hur utbredd användningen skall vara, debatteras fortfarande.

Välkomna!

I Samverkan med Dala Energiförening , Falu Energi & Vatten & Borlänge Energi
Information

Vätgas & bränsleceller som komplement till ett svenskt förnybart energisystem

 • Plats

  Kronohallen

  Falun

 • Tid

  2018-01-22

  Måndag
  17:45 - 21:30