logo

Knuttimring

Vill du lära dig grunderna i hur man knuttimrar?
Vill du renovera din bod eller bygga en bastu?

Kursen är till för dig som funderar på / är intresserad av:
• Hur man väjer ut och förbereder stockar/timmer
• Hur man konstruerar något själv genom tradition
• Hur man utför/bygger av timmer

Kursinnehåll
KNUTTIMRING (en gammal träbyggnadsteknik där timmerstockar staplas på varandra horisontellt):
• Hur man väljer träd, att tänka på vid avbarkning av timmerstockar
• Timra med olika typer av yxor t ex bila/skrädyxa (med lång, rundad eller rak egg)
• Lägga syll (dvs basen, det första lager i det du ska bygga, kan du det, kan du resten), mossdrag (isolering) m m

Plats: Kittebo Kursgård i Mäxarp/Mistelås (i Studiefrämjandet Växjös regi)
Tid: söndagar kl 10–17 inkl. lunch och eftermiddagsfika
Start: 16 sept (30 sept, 14 okt)
Omfattning: 3 ggr 7 tim = 27 studietimmar (En studietimma är 45 min)
Pris: 1 200 kr inkl lunch och fika vid alla tre kurstillfällena
Sista anmälningsdag: 9 sept

Önskvärd: bra grundkondition, tåla hårt arbete.
Material: 6 ggr 4 m stockar = ca 3 jämntjocka tallar att avverka.

Kursledaren: Viktor Robertsson Lindsta
Viktor är utbildad inom byggnadsvård (Vindeln folkhögskola), trädgård (Ingelstad skola) och djurhållning (Kvinnerstaskolan). Han är särskilt intresserad av alternativa odlingsmetoder, ett nytt klimat och nya växter. Han är samarbetspartner på företaget Njuman (www.njuman.se) och driver en odling på sin jordbruksfastighet i Kexås/Norra Alvesta. Läs mer om honom på www.kittebo.se/referenser
Bokningsinfo

Knuttimring

 • Plats

  Kittebo Kursgård

 • Tid

  Söndag
  10:00 - 17:00

 • Start

  2018-09-16

 • Omfattning

  3 gånger totalt 27 studietimmar1

 • Pris

  1 200,00

 • Kursnr

  54127

 • 1 En studietimme är 45 minuter om inget annat anges i kursinformationen.