logo

Vision och verksamhetsidé

Vår vision

"Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald".

 

Vår verksamhetsidé

"Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap – främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet."

 

Vår vision uttrycker vad Studiefrämjandet vill uppnå och omfattar både ett perspektiv på enskilda individer och på det samhälle som Studiefrämjandet vill verka i.

 

Verksamhetsidén uttrycker i mer konkreta termer vad Studiefrämjandet kan erbjuda människor och inom vilka samhällsområden vi framför allt verkar.

Adoptionscentrum logotyp

 

Friluftsfrämjandet logotyp

 

Fältbiologerna logotyp JPG

 

Skog och Ungdom logotyp

 

 

 

logotyp

 

 

Jordens vänner logotyp

 

 

Koloniträdgårdsförbundet

 

Moks logo 2014

 

 

Naturskyddsföreningen

 

Riksförbundet Hem och skola logotypSveriges 4H logotyp

 

 

Svenska Brukshundklubben logotyp

 

SKK-logotyp Svnska Kennelklubben

Svenska Jägareförbundet logotyp

 

 

STF logotyp farg

 

 

Sveriges hundungdom logotyp

 

 

Sveriges Ornitologiska Föreningen logotyp

 

sportfiskarna logotyp

 

 

 sverok logga 2013