logo

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska Förening – riksförening för fågelforskning och fågelskydd – är en ideell sammanslutning med uppgift att främja utforskandet och skyddet av landets fågelfauna samt att verka för att bland allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön. Nämnda uppgifter vill riksföreningen söka förverkliga bland annat genom att stimulera till och genomföra ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor samt utge ornitologiska publikationer. Sedan 2013 används även namnet BirdLife Sverige.

Sveriges Ornitologiska förening (SOF) får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av SOF.

 

Här kan du läsa mer om Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska Förening logotyp JPG