logo

Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundet är vår allra senaste medlemsorganisation, de blev medlemmar 2013. Men redan innan dess hade vi samarbete på regional och lokal nivå.

I över 100 år har det funnits koloniträdgårdar i Sverige och de är en del av det svenska kulturarvet. Generation efter generation av stadsbor har fört odlingstraditionen vidare genom sitt engagemang i koloniträdgårdarna.

 

Förutom att koloniträdgårdarna utgör små oaser i stadsmiljön, bidrar arbetet med koloniodling till god folkhälsa och till utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle.

 

Koloniträdgårdsförbundet finns i hela landet och är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden med mera.


Koloniträdgårdsförbundet och Studiefrämjandets samarbete handlar mycket om stöd för att starta en studiecirkel, ordna föreläsningar och seminarier, kurs i föreningskunskap, kassörsutbildning och liknande.

 

Föreläsning, vandring? Skapa ett kulturprogram

Planerar ni en skördefest, föreläsning, öppen trädgård, komposteringskurs, städdag? Studiefrämjandet hjälper till att sprida informationen, kopiera upp affischer och mycket mer.


Studiefrämjandet anordnar både träffar, föreläsningar och kurser, ibland riktade direkt till kolonister, ibland till en intresserad allmänhet.


Studiecirkel i miljödiplomering (Koloniträdgårdsförbundets studiematerial)

Det är enkelt att bli mer miljösmart, men ofta blir det ändå inte av. Miljödiplomering gör att ni går från ord till handling. Studiefrämjandet hjälper föreningen att med
Koloniträdgårdsförbundets studiematerial miljödiplomera sig.


En grupp i föreningen träffas några tillfällen för att ägna sig åt grundfrågan: Hur ser miljöbelastningen ut i vår förening – och hur kan vi bli bättre? Man kan enkelt bygga vidare med flera studiecirklar, och även kombinera med föreläsningar och studiebesök, t.ex. hos andra föreningar som också arbetar med miljödiplomering.

Studiematerialet är uppbyggt i tydliga avsnitt. Genom ledarintroduktion och inspirerande endagskurser hjälper vi dig som vill vara cirkelledare att förbereda och utveckla dig.


Studiecirkel i föreningskunskap (Koloniträdgårdsförbundets studiematerial)

Det nya studiematerialet "Koloniträdgårdsföreningen - allas ansvar" från Kolonitrådgårdsförbundet är särskilt framtaget för att användas i studiecirklar ute i de lokala koloniträdgårdsföreningarna, med litteratur och handledning. I liten grupp och på ett lättsamt sätt diskuterar föreningsmedlemmarna vad det innebär att ha en förening, vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur regelverket ser ut.

Studiefrämjandet hjälper er som vill komma igång med studiecirklar med planering och material. Genom ledarintroduktion och inspirerande endagskurser får du som vill vara cirkelledare förbereda och utveckla dig.

 

Läs mer om Koloniträdgårdsförbundet här