logo

Fältbiologerna

Fältbiologerna är en rikstäckande förening för alla barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljöfrågor. Föreningen drivs ideellt av barn och ungdomar och har eget förlag, tidning, barnverksamhet och huvudverksamhet - ute i naturen, inne i miljödebatten.

Fältbiologerna får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Fältbiologerna.

 

Läs mer om fältbiologerna

Fältbiologerna logotyp JPG