logo

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen är en organisation med det övergripande ideella syftet att främja turism i Sverige och sprida kännedom om natur och kultur. STF ska vara ett naturligt val för alla som vill uppleva natur och kultur. Verksamheten ska inspirera till resande, upplevelser och äventyr i Sverige.

Svenska Turistföreningen får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Svenska Turistföreningen.

 

Här kan du läsa mer om Svenska Turistföreningen

STF logotyp farg