logo

Välkommen till Studiefrämjandets förbundsstämma 2017! Stämman äger rum på Djurönäset i Stockholm 2-4 juni och går att följa direkt under förhandlingarna

Här kan du se stämmoförhandlingarna från den 3 juni - dag 1:Stämmohandlingar 2017

Vi har i år samlat alla handlingar, samt praktisk information inför stämman, i ett dokument. Du öppnar pdf:en genom länken. Du kan också ladda ner pdf-filen och öppna den i Adobe Acrobat för att lättare kunna navigera dig i dokumentet. 

 

Stämmohandlingar 2017pdf-ikon

 

RÄTTELSE: I en tidigare version av stämmohandlingarna innehöll budgetdiagrammet på sid 161 (punkt 16, Behandling av förbundets budget) fel siffror. Vi har nu korrigerat detta i pdf:en ovan, men länkar också till den korrigerade sidan enskilt här:

 

Korrigerat budgetdiagram - sid 161 i stämmohandlingarnapdf-ikon

 

Bilagor 

Studiefrämjandets verksamhetsberättelse med årsredovisning (berör beslutspunkterna 9-12 i stämmohandlingarna)

 

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2016pdf-ikon

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015pdf-ikon

 

Uppdaterad deltagarlista och röstlängd

Röstlängd per 170601pdf-ikon

Deltagarlista per 170601pdf-ikon

 

Diskussionsgrupper och seminarieval

Diskussionsgrupper - indelningpdf-ikon

 

Seminarievalpdf-ikon

 

Det digitala mötet har redan öppnat i VoteIt. Alla kan registrera sig via länken nedan och få läsrättigheter:

Länk till VoteIt

 

På väg till stämman?

Hitta till Djurönäset

 

Önskas kontakt med någon av oss på Stämman?
Telefon och sms är snabbast, men mail går också bra (fornamn.efternamn@studieframjandet.se).


Bussarna från Cityterminalen: Kia Toivonen 070-585 8003, Oskar Eriksson 070-978 3711

Mat, logi, resor allmänt: Yvonne Andersson 070-859 7707

VoteIT, programfrågor, mötesfrågor: Annika Stigmark 072-579 4050 

 

 

 Håll Sverige Rents Miljömärkt EventStudiefrämjandets förbundsstämma är diplomerad med Håll Sverige Rents Miljömärkt Event