logo

Stina Lindblad

Vice ordförande

stina.lindblad@naturskyddsforeningen.se

Född 1977 och bosatt i Älvkarleby.

Invald i förbundsstyrelsen 2013.