logo

Andreas Brodin

brodin@sverok.se

Född 1979 och bosatt i Lund.

Invald i förbundsstyrelsen 2015.