logo
Petra Malmgren

Petra Malmgren

vice ordförande

petra.malmgren@gmail.com

Född 1979 och bosatt i Linköping.

Invald i förbundsstyrelsen 2007.