logo

Inger Grape-Burns

Ledamot

inger.grapeburns@gmail.com

Född 1946 och bosatt i Stockholm
Invald i förbundsstyrelsen 2017.