logo

Hopajola fyller 20 år!

För 20 år sedan den 27 maj träffades ett 80-tal personer i Kindla för att vara med och starta upp länets gemensamma naturvårdssatsning, Hopajola. Hit kom politiker, ideella naturvårdare, tjänstemän från naturvårdsverket, länsstyrelsen, skogsstyrelsen, konstnärer och företagare som valt att stötta initiativet.

Anledningen till att man bildade Hopajola var att man med ett gemensamt grepp ville satsa på naturvårdsfrågan i länet. Örebro län låg långt efter i att skydda natur jämfört med andra län.

Platsen Kindla valdes eftersom kampen om Kindla kom att spegla den verksamhet som Hopajola var avsett för att stötta. Kindlaområdet var det första objektet som också fick ekonomiskt stöd av Hopajola.

 

Trystorps ekäng, Broby äng, inventering av fladdermöss, Murstensdalen, Tysslingen, Kilsbergen och lekplats för vattensalamander och groddjur i Rynningeviken var alla objekt som fick stöd tidigt.

 

Under de första åren bidrog också Hopajola till en naturvårdstjänst på länsstyrelsen, vilket är unikt och ganska häftigt om man tänker efter. En ideell förening går in ekonomiskt till en statlig myndighet för att öka de personella resurserna för naturvårdsarbetet.

 

Under årens lopp har Hopajola samlat in och delat ut bidrag för naturvårdsarbete. Totalt har man omvandlat mellan 10-15 miljoner kr till skydd av natur i Örebro län. På senare år han man bidragit till Vattenparken och Naturens hus samt många av de alla kommunala naturreservaten runt om i länet.

 

I en rapport från Naturvårdverket som utvärderat kommunernas naturvårdsarbete menar man att Hopajola haft en betydande roll i arbetet med naturskydd.  Man förklarar den positiva ökningen av naturvårdsarbetet i Örebro län på följande sätt; ” I Örebro län har det sedan 1990-talet funnits en ideell stiftelse med bidrag från landtinget och privata näringsliv som arbetat med kartläggning och inventering, vilket gjort att länet varit väl förberett för att söka bidrag och föra processen framåt.

 

Idag 20 år senare finns Hopajola kvar som länets samlade kraft för naturvård och naturvägledning. Man samlar fortfarande in pengar från näringsliv och enskilda givare och delar ut till spännande naturvårdsprojekt i länet. En gren som vuxit sig starkare hos Hopajola är den samordningsroll man har för länets naturguidningar. Varje år erbjuder föreningslivet, kommunerna, länsstyrelsen och andra organisationer härliga naturupplevelser i Örebro län i samverkan med Hopajola. Hopajola ansvarar bland annat för naturguidning i ”månadens reservat”.

 

Söndagen den 4:e maj firade vi just detta, att Hopajola haft en ovärderlig roll för naturvården i länet. Vi åkte tillbaka till rötterna och födelseplatsen Kindla och fick höra berättelsen om den enträgna kampen om länets mesta vildmark berättad igen! Självklart bjöds vi på naturguidning och lite andra festligheter!