logo

Styrelsen

Hopajolas styrelse består av ledamöter från Naturskyddsföreningen och politiker från Örebro län. 

 

De ideella från Naturskyddsföreningen har majoritet och har ordförandeposten. 

Ordinarie
Ordförande: Christer Klingberg (Naturskyddsföreningen)
Vice Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S)

Britt Eklöf (Naturskyddsföreningen)
Örjan Fredriksson (Naturskyddsföreningen)
Anne-Marie Nilsson (Kd)

Ersättare
Leif Bertilsson (Naturskyddsföreningen)
Margareta Widell (Naturskyddsföreningen)

David Tverling (Naturskyddsföreningen)
Agneta Nilsdotter (Mp)
Larz Lundberg (Fp)

Auktoriserad revisor: Anna Willgård, KPMG
Revisor: Åke Teljå

Adjungerad: Anne Eriksson , Skogsstyrelsen
Adjungerad: Sture Marklund, Länsstyrelsen
Adjungerad: Johan Wretenberg, Länsstyrelsen
Sakkunnig: Mats Rosenberg, Örebro kommun

 

Här finns Hopajolas stadgar.pdf-ikon

 

Här finns årsedovisningen:

Årsredovisning 2011pdf-ikon

Årsredovisning 2012pdf-ikon

Årsredovisning 2013pdf-ikon

Årsredovisning 2014pdf-ikon

Årsredovisning 2015pdf-ikon

Länets lokala kretsar i Naturskyddsföreningen

Hopajola har ett 90-konto.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll samt av godkända revisorer.