logo
Grupp i naturen

Hopajola stöds av ett antal företagare i Örebro län. De bidrar med ekonomiska resurser på olika sätt. I motprestation får företaget naturguidningar för sin personal eller för sina kunder.