logo

Stöd Hopajola - ge ett bidrag!

Genom bidrag från allmänheten, företagare och organisationer ges Hopajola möjlighet att rädda hotade naturmiljöer i länet.

Pengarna går till naturvårdsprojekt som andra föreningar och kommuner jobbar med eller till den verksamhet och projekt som Hopajola själv ansvarar för. 


Man kan bidra på olika sätt; företagare genom sponsorskap, enskilda givare genom naturvärnet, eller genom "en naturlig gåva" vid ett specifikt tillfälle.

 

Hopajola är 90-kontoinnehavare hos Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att givaren kan vara säker på att pengarna går till det tänkta ändamålet.

 

Nu kraftsamlar Hopajola för att skydda mer skog i länet. Vi bidrar kontinuerligt till nya naturreservat och du kan vara med och bidra. 

 

För 100 kr är du med och skyddar 5 m2 skog och för 200 kr kan 10 m2 skog skyddas. 

Läs mer här

 

Här finns en pdf om sponsorsavtalpdf-ikon

Hopajola har ett 90-konto.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll samt av godkända revisorer.