logo

Har du ett naturvårdsprojekt som du vill söka bidrag för?

Hopajola stöttar både små och stora naturprojekt, både kommunala och projekt inom ideella föreningar. 


Projektansökningar behandlas löpande.

 

Tänk på att ansökan bör innehålla följande:

  • Namn på sökande organisation.
  • Vad söker ni bidrag för?
  • Varför vill ni göra projektet?
  • Hur ska ni gå tillväga?
  • När?
  • Fler finansiärer?
  • Budget


Skicka ansökan via e-post till:
natur@hopajola.se
eller via vanlig post till:
Hopajola
Slottsgatan 13A
703 61 Örebro

 

 

---------------------

Förra årets stipendiat: Ruben Ahnér                                      foto:Anna Ahnér

 

Bidrag från Örebro läns landstingets Vilt- och Naturvårdskommitté

 

Du kan också söka vilt- och naturvårdsbidrag från Landstingets Vilt-och naturvårdskommitté. Ansökan ska vara inne till den 1 april eller till den 1 november. Läs mer härpdf-ikon

 

Vilt- och naturvårdskommittén delar också årligen ut ungdomens naturvårdsstipendie. Vet du någon som borde få stipendiet? Nominering och motivering ska skickas in 1 november.  Läs mer härpdf-ikon