logo
Foto:J-P Lahall

3,5 miljoner kronor till skydd av vackra skogar

En anonym donator testamenterade en gåva till Hopajola. Donatorn var en stor naturälskare. Denne önskade att fler skogsområden i länet skulle bevaras och bli tillgängliga för en bred allmänhet.

En viktig del i arbetet är att gå ut med upprop till föreningar, kommuner, myndigheter m.fl. för att få in tips och idéer om skogsområden med stora natur- och sociala värden. Kontakta kansliet om du känner till ett skogsområde som kan vara värda att skydda, vårda och besöka.


Denna enskilda donation, som togs emot vid donatorns bortgång 2007, är den största hittills för Hopajola. På bästa möjliga sätt förverkligas donatorns tankar och önskemål. Förhoppningen är att fler länsinvånare kommer på den goda idén att öka Hopajolas möjligheter att skydda länets natur.

 

Om du vill donera pengar till naturvård eller du vet naturområden som är värda att bevara så kontakta Hopojolas kansli. (Klicka på länken)