logo

Skogsnätverket i Örebro län

Skogsnätverket är en mötesplats för alla skogintresserade i Örebro län. Nätverket ska fungera som ett verktyg för att sprida skogsaktiviteter som görs under året av olika aktörer.

Skogsnätverkets syfte är att lyfta skogens värde utifrån naturvärden, sociala värden och ekonomiska värden.  

I nätverket vill vi:

  • samlas kring skogsfrågor
  • följa och sprida insikt om vad som händer i skogsfrågan
  • förmedla och dela olika kunskaper och åsikter om skogsfrågor

 

För att lyfta skogsfrågan mer har vi sökt medel för att tillsammans göra en satsning på skogen.

 

Vi har bland annat sökt bidrag för att arrangera:

  • Författarafton på biblioteket. Det finns flera författare som tolkar och skildrar skogen på olika sätt. Ett förslag är att bjuda in Maciej Zaremba som skrivit den omtalade artikelserien i DN. Föreläsning på biblioteket och Kvinnersta naturbruksgymnasium.
  • Skogsdag för kontinuitetsskogsbruk för skogsägare och ideella för att lära om hur man kan tänka i ett hållbart skogsbruk.
  • Film om hur man inventerar skog. Filmen kan skildas under en ”forskningsresa” i länet där experter och nybörjare möts och lär sig om inventering.
  • Besöka och lära om avverkningsanmälda skogar. Hur man gör avgränsningar och varför.

 

Vill du också vara med i skogsnätverket? Maila natur@hopajola.se