logo

Skogsnätverket i Örebro län

Skogsnätverket är en mötesplats för alla skogintresserade i Örebro län. Nätverket ska fungera som ett verktyg för att sprida skogsaktiviteter som görs under året av olika aktörer.

Skogsnätverkets syfte är att lyfta skogens värde utifrån naturvärden, sociala värden och ekonomiska värden.  

I nätverket vill vi:

  • samlas kring skogsfrågor
  • följa och sprida insikt om vad som händer i skogsfrågan
  • förmedla och dela olika kunskaper och åsikter om skogsfrågor

 

Genom vårt arbete i skogsnätverket i Örebro län har det idag bildats en aktiv skogsgrupp inom Naturskyddsföreningen. Här görs idag skogsinventeringar, kurser och evenemang för att lyfta skogsfrågan. David Tverling håller ihop Naturskyddsföreningens skogsgrupp. Det innebär att det bredare skogsnätverket som Hopajola drog igång ligger lite vilande just nu, men Hopajola stödjer Naturskyddsföreningens skogsgrupp aktivt. 

 

Vill du också vara med i skogsnätverket eller aktiv i skogsgruppen? Maila natur@hopajola.se eller kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

 

Läs mer om aktiviteterna i Naturskyddsföreningens skogsgrupp