logo

Naturvård i Örebro

Naturvård är en viktig del av Örebro kommuns miljö- och folkhälsoarbete. Målet är att tillsammans med andra aktörer bevara ett rikt landskap med alla de arter som hör hemma här. Det är också viktigt att skapa möjligheter för kommunens invånare och besökare att koppla av i härliga naturmiljöer. Vi arbetar både med områden som har mycket höga naturvärden och det omgivande vardagslandskapet.

 

Läs mer om Örebros naturvårdsarbete här

N5lkSsCxdccjs0e8yXzv.jpg