logo

Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg  kommuner gått tillsammans i Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Här finns kommunekologer anställda.

Kommunekologerna bevakar naturvårdens intressen och är ansvariga för att tillsammans med andra aktörer ta fram förslag till övergripande mål och åtgärder för kommunernas naturvårdsarbete. De ska också, i samverkan med berörda kommunala förvaltningar, föreningar och andra organisationer, driva projekt inom naturvårdsområdet, ta fram underlag för kommunala planer och program, sprida kunskap om naturen och uppmuntra till utevistelse.

N5lkSsCxdccjs0e8yXzv.jpg