logo
Guidning i naturen

Naturvård i Laxå

Laxå kommun arbetar med naturvårdsfrågor tillsammans med Askersund och Lekebergs kommuner. Man har gått tillsammans i Sydnärkes miljöförvaltning och delar på resuser i form av t.ex. en kommunekolog. Askersunds kommun har bland annat tagit fram ett naturvårdsprogram.

N5lkSsCxdccjs0e8yXzv.jpg